جهت استعلام قیمت تماس بگیرید!

گیربکس چیست؟

نقش اصلی گیربکس ها تبدیل گشتاور و سرعت الکتروموتورها با یک نسبت مشخص میباشد. هر گیربکس از تعدادی دنده تشکیل شده است.

گیربکس ها برمبنای طراحی، سایز و تعداد ردیف دنده های موجود در آن ها، گشتاور و سرعت الکتروموتور را به سرعت و گشتاور بالاتر یا پایین‌تر تبدیل می‌کنند. نسبت گیربکس از تقسیم دور الکتروموتور به دور خروجی گیربکس بدست می‌آید و مهمترین پارامتر در گیربکس می‌باشد.

گیربکس های SEW براساس طراحی به سه نوع زیر تقسیم میشوند:

  1. گیربکسهای هممحور(Parallel Shaft)
  2. گیربکسهای نود درجه (Right Angle Shaft)
  3. گیربکسهای خورشیدی (Planetary)

در گیربکسهای هم‌محور و خورشیدی شفت ورودی و خروجی در یک راستا قرار دارند. بنابراین نیرو در یک خط راست منتقل می‌گردد . گیربکس های هم‌محور SEW به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

  • گیربکس های شفت مستقیم (هلیکال)
  • گیربکس های آویز

گیربکس های خورشیدی یک دسته خاصی از گیربکس ها هستند. در این گیربکس ها انتقال نیرو در یک راستا صورت میگیرد. در این مدل گیربکس ها سرعت و گشتاور شفت ورودی توسط دنده خورشیدی مرکزی به یک چرخ‌دنده دایره‌ای شکل خارجی، در سمت خروجی منتقل میشوند.

در گیربکس های نود درجه ، شفت ورودی و شفت خروجی عمود بر یکدیگر هستند. در نتیجه نیرو تحت زاویه منتقل میگردد. گیربکس های نود درجه SEW به سه نوع زیر تقسیم میشوند:

  • گیربکس های کرانویل پینیون
  • گیربکس های حلزونی
  • گیربکس های اسپیروپلن

محصولات سایدچنل