ساید چنل چیست؟

ساید چنل دستگاهی است که از دو قسمت اصلی الکتروموتور و پروانه تشکیل شده است. الکتروموتور به صورت مستقیم به سایر اجزاء سایدچنل کوپل شده است و نیرومحرکه ی چرخش پروانه از طریق الکتروموتور تامین میشود و با چرخش پروانه، سایدچنل هوا یا گاز را با سرعت بالا منتقل میکند. فشار در محفظه دایره‌ای شکل […]

گیربکس چیست؟

نقش اصلی گیربکس‌ها تبدیل گشتاور و سرعت الکتروموتورها با یک نسبت مشخص می‌باشد. هر گیربکس از تعدادی دنده تشکیل شده است.گیربکس‌ها برمبنای طراحی، سایز و تعداد ردیف دنده‌های موجود در آن‌ها، گشتاور و سرعت الکتروموتور را به سرعت و گشتاور بالاتر یا پایین‌تر تبدیل می‌کنند. نسبت گیربکس از تقسیم دور الکتروموتور به دور خروجی گیربکس […]